Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

  1. Taraflar

www.cruisesinturkey.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Türkmen Mah. Tümen Sok. No:1 A Blok No: 1 Daire: 3 Kuşadası - Aydın adresinde mukim ADA ROTA TURİZM SEY. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “Estamos Travel” olarak anılacaktır).

www.cruisesinturkey.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır)

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Estamos Travel’ in sahip olduğu www.cruisesinturkey.com internet sitesinden Kullanıcı’ nın faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Estamos Travel tarafından,  kullanıcının www.cruisesinturkey.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması ve internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Kullanıcının, nihai güvenliğinin sağlanması için kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı www.cruisesinturkey.com  web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı, www.cruisesinturkey.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Estamos Travel’ in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 

Rezervasyon anında misafirlerin kişisel bilgilerini doğru vermemesinden kaynaklı hizmet alamama durumunda Estamos Travel bu konuda sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemektedir. Tüketici bu durumu gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

Estamos Travel ödeme için kullanacağınız kredi kartının güvenli kullanım koşullarının (Bankaların sistemlerinin olanakları ölçüsünde ) alınması için gerekli önlemleri alacaktır.
Satış sözleşmesinde rezervasyonlara ait iptal & değişiklik koşulları detaylı olarak bildirilmiştir. Kullanıcı, rezervasyon yaptığında Estamos Travel’ in Satış Sözleşmesi’nde yer alan bu koşulları kabul etmiş sayılır ve iptal  & değişiklik durumunda Estamos Travel tarafından Satış Sözleşmesi’nde yer alan koşullar uygulanır.

Kullanıcı  Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 3. Maddesi 1-f hükmü , 6502 sayılı Kanun 51/5 ve  Paket Tur Yönetmeliği 8 madde hükümleri uyarınca mesafeli olarak paket tur ve diğer tüm sözleşmelerinin E-mail ile onaylanması ile kurulduğunu kabul , beyan ve taahhüt etmektedir

Estamos Travel, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, kullanıcıların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, kullanıcı işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber Estamos Travel’ in sunduğu hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; kendisine bilgilendirme yapılmasına ve 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler paylaşılmasını kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı dilediği zaman bu bilgilendirmeleri almayacağını beyan ederek bu sistemden çıkış yapabilir

         4.Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya Estamos Travel tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Estamos Travel, kullanıcının üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

     5. Yürürlük

Kullanıcının www.cruisesinturkey.com İnternet sitesine üyelik kaydı yapması ile yukarıda belirtilen üyelik koşul ve şartlarını (gizlilik ve kullanım sözleşmesini) okumuş, anlamış ve kabul etmiş olduğunu, genel işlem şartı niteliğinde değerlendirilemeyeceğini kabul ve teyit ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.